Kategorie: Pozycjonowanie / Google Ads / Marketing / Narzędzia dla firm / Content Marketing / Social Media / WordPress

VD / Blog / Marketing / Marketing Wewnętrzny w Przedsiębiorstwie – co to jest?


Marketing Wewnętrzny w Przedsiębiorstwie – co to jest?17 stycznia 2022 (Zaktualizowano: 3 stycznia 2023) 6-8 min. czytania

Marketing w przeważającej liczbie przypadków będzie się nam kojarzył raczej z działaniami promocyjnymi, mającymi na celu wpływać na konsumentów. Będzie się to wiązało z komunikacją zewnętrzną przedsiębiorstwa. Natomiast warto pamiętać, że duża część działań marketingowych odnosi się do wewnętrznej komunikacji danego przedsiębiorstwa, a będziemy mówili w takim przypadku o marketingu wewnętrznym. Z uwagi na to, jak bardzo ważne są odpowiednie relacje pomiędzy pracownikami oraz ogólna atmosfera w zespole, warto przyjrzeć się temu, czym jest marketing wewnętrzny oraz w czym może nam pomóc.

Czym jest marketing wewnętrzny?

Marketing wewnętrzny to działania marketingowe, które kierowane są do pracowników – wewnątrz przedsiębiorstwa. W dużej mierzę, nie będzie on się znacząco różnił od klasycznego ujęcia marketingu, w którym odbiorcami są konsumenci. W przypadku marketingu wewnętrznego będziemy również dzielili pracowników na różne segmenty, z których każdy ma inne potrzeby. Następnie skupimy się na grupie docelowej i dostosowujemy do niej komunikat, aby zwiększyć jego efektywność.

W ten sposób możemy przekazywać wszystkie niezbędne informacje pracownikom. Od zmian strukturalnych, poprzez wykorzystywanie nowych rozwiązań, wdrażanie programów itp.


Pozycjonowanie stron ⇒ sprawdź, jak pomożemy Ci zwiększyć liczbę zapytań dzięki Google.

Poproś o ofertę na współpracę →

lub zadzwoń: tel. 515 280 209

Różne podejścia w marketingu wewnętrznym

Sam termin “marketing wewnętrzny” funkcjonuje od początku lat 80 XX wieku. Na przestrzeni lat powstawały jego liczne definicje, w których przyjmowane są 3 różne podejścia, zalicza się tutaj:

Chodzi tutaj m.in. o systemy komunikacyjne, informacyjne, które funkcjonują w przedsiębiorstwie. Warto zaznaczyć, że będzie się to tyczyło systemów wykorzystywanych do komunikacji wewnętrznej jak i zewnętrznej.

  • Kształtowanie Kadry Menedżerskiej

Za sprawą marketingu wewnętrznego, przedsiębiorstwo będzie w stanie odpowiednio ukształtować kadrę zarządzającą. Wymagając od niej pożądanych przez firmę np. postaw menedżerskich itp.

  • Procesy motywacyjne
Przeczytaj również  Magento - Pozycjonowanie sklepu [Wskazówki]

W tym przypadku marketing wewnętrzny będzie wykorzystywany na potrzeby zwiększenia motywacji pracowników. Będzie to możliwe, jeśli będą oni traktowani jako klienci wewnętrzni, którzy posiadają odpowiednie potrzeby, oczekiwania itp.

Pracownik jako centrum marketingu wewnętrznego

Wykorzystując marketing wewnętrzny, przedsiębiorstwo stawia pracowników w centrum swojego zainteresowania. Starając się stworzyć odpowiednie warunki środowiskowe, które będą sprzyjały wymianie wiedzy, doświadczenia, pogłębianiu się relacji pomiędzy pracownikami oraz kadrą zarządzającą, wzmacnia się jednocześnie znaczenie komunikacji wewnętrznej firmy. Stworzenie takich warunków może przynieść wiele potencjalnych korzyści dla przedsiębiorstwa.

Jeśli pracownicy będą odpowiednio dobrze się czuli w firmie, identyfikowali się z jej misją, celami, to istnieje znaczna szansa na to, że wytworzą w sobie poczucie przynależności. Tym samym będą nośnikami wiedzy o firmie i staną się naturalnymi ambasadorami marki. Aby było to możliwe, przyjmuje się, że powinno się zadbać w przedsiębiorstwie o:

  • Motywację – odpowiednie procesy motywacyjne, które uwzględniają każdy jej rodzaj od ekonomicznych po pozaekonomiczne.
  • Warunki pracy – rozumie się tutaj przez to wszelkie aspekty wpływające na zadowolenia z miejsca pracy pracowników. Posiadanie odpowiednich narzędzi, dostęp do nich, łatwość w ich wykorzystywaniu itp. Warto także zwrócić uwagę o stanowiska pracy, jego ergonomię itp.
  • Informacje – w szerokim kontekście. Warto zwrócić uwagę na to, jaki pracownicy posiadają do nich dostęp, jakie są wykorzystywane systemy zarządzania wiedzą, a także w jakim stopniu mogą korzystać z różnego rodzaju szkoleń itp.

Jak wygląda marketing wewnętrzny w praktyce?

Aby jeszcze lepiej rozjaśnić znaczenie marketingu wewnętrznego, warto przywołać kilka przykładowych działań z jego zakresu. Oczywiście wszystkie z nich będą się charakteryzowały przede wszystkim stawianiem pracowników na poczesnym miejscu. Warto również zaznaczyć, że odpowiednie działania z zakresu marketingu wewnętrznego, mogą posłużyć jako zbudowanie solidnej przewagi konkurencyjnej, a tym samym będą wpływały na komunikację zewnętrzną przedsiębiorstwa. Co w takim razie warto wyróżnić?

Employer branding to najprościej mówiąc, budowanie pozytywnego wizerunku firmy, jako pracodawcy. Dlatego w marketingu wewnętrznym, employer branding będzie odgrywał znaczącą rolę. Warto zaznaczyć, że odnosi się on nie tylko do obecnie zatrudnianych pracowników, ale także tych, których chcemy pozyskać w procesie rekrutacji. Może on realnie wpłynąć na to, jak firma będzie postrzegana przez pracowników, jak się będzie o niej mówiło itp.

  • Działania rozwojowe
Przeczytaj również  5 Wskazówek dot. Słów Kluczowych

W marketingu wewnętrznym możemy skupić się na rozwoju dotychczasowej kadry, co znacząco wpłynie na pracowników firmy. Przede wszystkim mowa tutaj o szkoleniach, najlepiej organizowanych cyklicznie, a także dopilnowanie ich dostępności dla wszystkich pracowników. 

Warto także zwrócić uwagę na wykorzystywane narzędzia przez poszczególne osoby, zwiększenie ich liczby, zaproponowanie nowych itp. Przełoży się to także na narzędzia komunikacyjne, które będą miały za zadanie usprawniać obieg informacji w firmie nie tylko wewnątrz, ale także na zewnątrz organizacji.

  • Działania sprawdzające

Odpowiednia kontrola nie jest niczym złym. Każda firma chce, a nawet musi, wiedzieć co się dzieję np. w danym zespole projektowym, jakie cele są realizowane, a jakie nie itp. Dlatego na potrzeby marketingu wewnętrznego, warto wykorzystywać także narzędzia monitorujące pracę pracowników. Jedną z najpopularniejszych i najprostszych metod są oceny pracownicze, które można wystawiać np. co pół roku, co kwartał itp.

Warto także zwrócić uwagę na tzw. burze mózgów. To także dobry sposób na sprawdzenie pracowników na określony temat. Kadra zarządzająca będzie miała wgląd w to, jak poszczególne osoby się angażują, a dla pracowników taka forma pracy, często jest po prostu bardziej efektywna. Pozytywnie wpłynie to także na realizację celów firmy i będzie wspomagało wymianę informacji oraz doświadczeń pomiędzy pracownikami.

Podsumowanie

  • Marketing wewnętrzny nie różni się znacząco od tradycyjnej formy marketingu. W tym przypadku pracownicy są odpowiednikami konsumentów – poddawani są segmentacji, spośród nich wybiera się grupę docelową itp.
  • Stosując marketing wewnętrzny można wykorzystać różne podejścia, mające na celu rozwój procesów komunikacyjnych w firmie, kształtowanie kadry menedżerskiej oraz skupiające się na motywacji pracowników.


Dodaj coś od siebie i zostaw komentarz na temat "Marketing Wewnętrzny w Przedsiębiorstwie - co to jest?"

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *