Kategorie: Pozycjonowanie / Google Ads / Marketing / Narzędzia dla firm / Content Marketing / Social Media / WordPress

VD / Blog / Marketing / Analiza PEST – co to jest? Analiza makrootoczenia


Analiza PEST – co to jest? Analiza makrootoczenia12 listopada 2021 (Zaktualizowano: 3 stycznia 2023) 6-8 min. czytania

Analiza PEST jest jednym z wielu sposobów na sprawdzenie kondycji naszej firmy. Podejmowanie czynności analitycznych wobec prowadzenia własnej działalności jest bardzo istotne. Pozwala to nam na dokonanie rzetelnej oceny naszej sytuacji i podjęcie wobec niej odpowiednich kroków. Jednym z narzędzi, które warto poznać i wdrożyć w naszej firmie jest analiza PEST. Czym jest i jak się do niej zabrać?

Czym jest analiza PEST?

Analiza PEST to metoda służąca do badania makrootoczenia naszej firmy. Określa się w niej wszystkie najważniejsze czynniki zewnętrzne, które mogą wpłynąć na naszą działalność. Samo sformułowanie “PEST” jest angielskim skrótowcem od tych właśnie czynników. Wyróżniono:

 • Political – polityczne,
 • Economic – ekonomiczne,
 • Social – społeczno-kulturowe,
 • Technological – technologiczne.

Jest to najbardziej podstawowa forma analizy PEST. Na przestrzeni lat jej stosowania, wykształciły się jeszcze dwa inne czynniki, które również mogą wpływać na nasze działania, a sama analiza będzie mogła być bardziej szczegółowa. Będą to:


Pozycjonowanie stron ⇒ sprawdź, jak pomożemy Ci zwiększyć liczbę zapytań dzięki Google.

Poproś o ofertę na współpracę →

lub zadzwoń: tel. 515 280 209

 • Environment – środowiskowe – wtedy analiza będzie określana jako PEEST.
 • Legal – prawne – analiza będzie miała akronim PESTEL, ponieważ uwzględnia zarówno czynniki podstawowe, jak i oba dodatkowe.

Warto jednak zauważyć, że odmiany analizy PEST są ukierunkowane na poszczególne rodzaje działalności i nie we wszystkich przypadkach muszą być uwzględnione. Co więcej, jeśli przeprowadzimy podstawową formę analizy PEST, może się okazać, że dodatkowe czynniki, można przyporządkować do podstawowych czterech.

Analiza PEST – znaczenie poszczególnych elementów

Do wykonania rzetelnej analizy PEST, musimy poznać jej części składowe. Same określenia “czynniki polityczne, ekonomiczne, społeczno-kulturowe, technologiczne” mogą niekoniecznie nam wiele mówić. Przyjrzyjmy się więc – co jest czym w analizie PEST:

 • Analiza PEST – otoczenie polityczne
Przeczytaj również  Jakie są rodzaje reklam?

Przy określaniu tej grupy czynników wpływających na naszą działalność, musimy uwzględnić szeroko pojętą politykę. Brane pod uwagę są przede wszystkim systemy prawne poszczególnych państw w których funkcjonujemy lub na rynki, których chcemy wejść. Wobec Państw Unii Europejskiej będą również brane pod uwagę jej dyrektywy. Zatem zwraca się uwagę na prawo pracy, umowy handlowe, ustawy, kodeksy itp.

 • Analiza PEST – otoczenie ekonomiczne

Ta grupa czynników w analizie PEST, będzie się skupiała na wszystkich aspektach ekonomicznych poszczególnych państw, regionów, organizacji itp. Zwraca się uwagę w tej części analizy PEST na takie rzeczy jak: tendencje PKB, stopy procentowe, inflację, koszty utrzymania (opłaty za media itp.), bezrobocie, poziom oraz tempo rozwoju gospodarczego, a także sprawy związane ze społeczeństwem takie jak stopień zamożności lub konsumpcjonizmu. Na przykładzie polskich firm, można powiedzieć, że ważne będą również zmiany kursów walut.

 • Analiza PEST – otoczenie społeczno-kulturowe

W tej grupie czynników analizy PEST, brany jest pod uwagę, szeroko rozumiany czynnik ludzki. Czyli sprawy takie jak styl życia społeczeństwa, kierunki zmian społecznych, poziom wykształcenia, wynagrodzenia, normy etyczne i moralne, a także świadomość społeczeństwa na określone sprawy. Będzie to wiązało się z badaniami grup docelowych. Dzięki analizie PEST, możemy uzyskać bardzo dużo informacji dotyczących naszych odbiorców.

 • Analiza PEST – otoczenie technologiczne

W analizie PEST do otoczenia technologicznego będziemy zaliczać przede wszystkim  poziom wydatków państwa na badania, nowe odkrycia technologiczne, podejście państwa do zmian zachodzących w tym zakresie, sprawność obiegu nowych technologii itp. W tym miejscu sprawdza się, czy otoczenie technologiczne pozwala nam na czerpanie z nich korzyści, czy też środowisko w jakim się znajdujemy, jest niesprzyjające do wdrażania nowych rozwiązań w naszej firmie.

Przeczytaj również  Pomiar efektywności i skuteczności Content Marketingu

Analiza PEST – zastosowanie

Zwykło się mówić, że analiza PEST jest analizą trójetapową:

 • Etap pierwszy – w tym miejscu spośród wszystkich elementów analizy PEST, musimy określić, które z nich mają największy wpływ na naszą działalność. Przykład? Dla firmy logistycznej bardzo ważnym czynnikiem będzie wzrost cen paliw, który zlokalizujemy w grupie czynników ekonomicznych.
 • Etap drugi – w tym etapie analizy PEST, musimy dokonać oceny wszystkich czterech czynników pod względem ważności. Każdy z nich będzie w większym lub mniejszym stopniu wpływał na naszą firmę. Bardzo ważne jest również to, aby określić czas oddziaływania – czy problem istnieje teraz, czy może pojawić się w przyszłości.
 • Etap trzeci – w tym miejscu musimy określić relację jakie zachodzą pomiędzy naszą firmą, a jej otoczeniem całościowym. Czynniki zestawia się ze sobą, aby sprecyzować jak wpływają lub jak mogą wpływać na naszą działalność w przyszłości. Jeśli nasza firma transportowa spotyka się ze wzrostem paliw, musi podjąć działania, które nie zmniejszą obrotów firmy oraz zainteresowania od strony odbiorców.

Warto zaznaczyć, że wszystkie etapy zastosowania analizy PEST, będą identyczne w przypadku każdej z odmian analizy. Bez względu na to czy decydujemy się na podstawową jej formę, czy też na analizę PEEST lub PESTEL, również będziemy mieli do czynienia z analizą trójetapową.

Podsumowanie

Analiza PEST, podobnie jak analizy SWOT i TOWS, jest ważnym narzędziem analitycznym wobec prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Wykonując analizę PEST, będziemy skupiali się na jej makrootoczeniu pod kątem 4 podstawowych elementów: politycznym, ekonomicznym, społeczno-kulturowym oraz technologicznym. Jej zastosowanie będzie przejawiać się w trzech etapach i schemat ten jest niezmienny dla wszystkich odmian analizy PEST, czyli analiz PEEST oraz PESTEL.


Dodaj coś od siebie i zostaw komentarz na temat "Analiza PEST - co to jest? Analiza makrootoczenia"

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *