Kategorie: Pozycjonowanie / Google Ads / Marketing / Narzędzia dla firm / Content Marketing / Social Media / WordPress

VD / Blog / Marketing / Metoda analizy strategicznej TOWS


Metoda analizy strategicznej TOWS12 listopada 2021 (Zaktualizowano: 3 stycznia 2023) 6-8 min. czytania

Czynności analityczne w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej są niezwykle istotne. Pozwalają usprawniać procesy zarządcze, a także sprawniej stawiać czoła zagrożeniom i maksymalnie wykorzystywać nadarzające się szanse do rozwoju. Bardzo dobrym narzędziem do tego typu czynności jest analiza SWOT

Pomimo swej prostoty, jeśli będzie gruntownie przygotowana, z udziałem wszystkich działów przedsiębiorstwa, może być bardzo silnym narzędziem. Co jeśli odwrócimy kolejność czynników, które analizujemy? Otrzymamy analizę TOWS.

Czym jest analiza TOWS?

Narzędzia takie jak analiza TOWS i SWOT, służą do badania środowiska, kondycji oraz możliwości przedsiębiorstwa. Analiza TOWS, będąc odwrotnym modelem do analizy SWOT, będzie badała czynniki przedsiębiorstwa zaczynając od:


Pozycjonowanie stron ⇒ sprawdź, jak pomożemy Ci zwiększyć liczbę zapytań dzięki Google.

Poproś o ofertę na współpracę →

lub zadzwoń: tel. 515 280 209

 • Threats – zagrożenia
 • Opportunities – szanse
 • Weaknesses – słabe strony
 • Strenghts – mocne strony

Zatem w analizie TOWS będziemy najpierw poświęcać uwagę na czynniki zewnętrzne przedsiębiorstwa (zagrożenia oraz szanse), aby przejść do czynników wewnętrznych (słabe i mocne strony). Według Heinza Weihricha, taka kolejność terminów jest prawidłowa, ponieważ tworząc analizę SWOT, autorzy mogą poświęcać zbyt dużą uwagę na czynniki wewnętrzne, przez co szanse i zagrożenia nie są tworzone z należytą uwagą.

Jak wykonać analizę TOWS?

Proces wykonywania analizy TOWS będzie bardzo podobny do tego, który poznaliśmy na potrzeby analizy SWOT. Musimy jedynie zamienić kolejność czynników. Zaczniemy od zewnętrznych i skończymy na wewnętrznych. Całość procesu rozpoczniemy od zbierania informacji, przygotowania zespołu itp. Następnie dokonamy oceny i wybierzemy strategię, odpowiednią do naszych wyników. Pomocne w wykonaniu analizy TOWS, mogą być 4 pytania:

 • czy słabe strony nie zwiększą zagrożeń?
 • czy słabe strony nie zablokują nadarzających się szans?
 • czy mocne strony pozwolą przezwyciężyć zagrożenia?
 • czy mocne strony pozwolą nam wykorzystać wszystkie szanse?
Przeczytaj również  Platforma CStore - Pozycjonowanie sklepu [Wskazówki]

Analiza TOWS – wybór strategii

Gdy prawidłowo wykonamy analizę TOWS naszego przedsiębiorstwa, musimy dokonać oceny wszystkich czynników, co umożliwi nam dobranie odpowiedniej strategii. Wszystkie czynniki powinniśmy poddać ocenie na podstawie punktacji np. od 0 do 2. Następnie wszystkie ocenione: zagrożenia, szanse, słabe i mocne strony, sumujemy i porównujemy ze sobą. Najwyższe sumy punktów, wskażą nam kierunek doboru strategii na podstawie analizy TOWS.

Analiza TOWS – 4 strategie

W analizie TOWS, podobnie jak w przypadku analizy SWOT, posiadamy 4 możliwe strategie kierunku rozwoju. Wyróżniamy strategię agresywną, konserwatywną, konkurencyjną oraz defensywną.

 • Analiza TOWS – strategia agresywna

Wybór tej strategii nastąpi jeśli w analizie TOWS uzyskaliśmy najlepsze wyniki w szansach oraz mocnych stronach. Jak łatwo się domyślić, jest to najlepszy możliwy scenariusz. W tej strategii będziemy skupiać się na ekspansji. Mając na uwadzę nasze silne strony, będziemy wykorzystywać nadarzające się szanse. Skupmy się więc na wzmocnieniu swojej pozycji na rynku, nowych inwestycjach lub przejmowaniu konkurencyjnych firm. Przydatne mogą być tutaj takie narzędzia jak zasada Pareto (inaczej zasada 20/80).

 • Analiza TOWS – strategia konserwatywna
Przeczytaj również  Co to jest marketing szeptany?

Strategia konserwatywna będzie odpowiednia dla firm, które posiadają wysokie wyniki w mocnych stronach oraz zagrożeniach zewnętrznych. Aby zagrożenia nie zachwiały naszą pozycją, musimy skupić się na naszych silnych stronach. Wykorzystując atuty, zniwelujemy wpływ zagrożeń na naszą pozycję.

 • Analiza TOWS – strategia konkurencyjna

Wybór tej strategii będzie uwarunkowany przewagą naszych słabych stron oraz szans w środowisku zewnętrznym. Aby wykorzystywać nadarzające się szanse, musimy skupić się na usunięciu naszych wad. Wybierając tę strategię, nie będziemy skupiać się na ekspansji rynkowej, ale na ulepszaniu wewnętrznym firmy. Można powiedzieć, że musimy skupić swoje działania na “pracy u podstaw”.

 • Analiza TOWS – strategia defensywna

Kierując się metodą dedukcji, jeśli musimy wybrać tę strategię to nasza sytuacja nie jest najlepsza. Oznacza to, że przeważają nasze słabe strony oraz zagrożenia, czyli środowisko nie jest dla nas przyjazne zarówno od wewnątrz jak i na zewnątrz przedsiębiorstwa. Jest to jedyna strategia analizy TOWS, która nie będzie kierowała się chęcią rozwoju, lecz przetrwania.

Podsumowanie

Analiza TOWS jest odwróceniem dużo bardziej popularnej metody SWOT. W tym modelu analizy skupiamy się najpierw na czynnikach zewnętrznych. Wypracowano tę metodę z obawy przed zbyt pobłażliwym traktowaniem i przywiązywaniem większej wagi do czynników wewnętrznych w analizie SWOT. Jeśli wydaje się nam, że popełniliśmy tego rodzaju błąd, analiza TOWS będzie świetnym narzędziem, aby to sprawdzić.


Dodaj coś od siebie i zostaw komentarz na temat "Metoda analizy strategicznej TOWS"

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *