Kategorie: Pozycjonowanie / Google Ads / Marketing / Narzędzia dla firm / Content Marketing / Social Media / WordPress

VD / Blog / Marketing / Jak wyznaczyć i obliczyć próg rentowności?


Jak wyznaczyć i obliczyć próg rentowności?20 grudnia 2021 (Zaktualizowano: 3 stycznia 2023) 6-8 min. czytania

Jednym z podstawowych i kluczowych wyzwań w prowadzeniu własnego biznesu, jest wyznaczenie tzw. BEP, czyli Break-even Point. Dlaczego jest to takie ważne? Ponieważ nie tylko może nam dać wiele korzyści, ale może się także wiązać z licznymi i poważnymi konsekwencjami. Dlatego skupmy się na tym, czym jest tytułowy próg rentowności oraz jak wykorzystać to narzędzie oceniania biznesu.

Czym jest próg rentowności?

Próg rentowności, a inaczej BEP – Break-even Point – to najprościej mówiąc sytuacja kiedy przychody z naszej działalności, są równe z kosztami jej prowadzenia. Jest to punkt graniczny, w którym jeśli się znajdziemy, to oznaczać będzie, że nasza firma nie przynosi żadnych zysków, ale także nie powoduje strat finansowych.

Dlaczego próg rentowności jest tak ważny?

Próg rentowności jest jednym z kluczowych parametrów, które pomagają w bieżącym zarządzaniu firmą. Co więcej, często może być wymagany przy składaniu wniosków o różnego rodzaju dofinansowania, a także będzie wykorzystywany przy ocenach projektów inwestycyjnych. Dlatego próg rentowności uważany jest za bardzo ważny aspekt przedsiębiorstwa, a ponadto jest przydatny z kilku innych perspektyw:


Pozycjonowanie stron ⇒ sprawdź, jak pomożemy Ci zwiększyć liczbę zapytań dzięki Google.

Poproś o ofertę na współpracę →

lub zadzwoń: tel. 515 280 209

  • Opłacalność – jeśli odpowiednio przyłożymy się do obliczenia progu rentowności, to będzie to dla nas najlepszy wyznacznik opłacalności naszej firmy. Na podstawie osiąganych przychodów, będziemy mogli w łatwy sposób na pierwszy rzut oka powiedzieć, czy generujemy zyski, czy straty.
  • Strategia cenowa produktu – o tym, że jest to bardzo złożone zagadnienie, pisaliśmy jakiś czas temu na naszym blogu. Próg rentowności, będzie w realny sposób pomagał ustalić nam prawidłową strategię cenową naszych produktów lub usług. Co więcej, na podstawie osiąganych rezultatów względem BEPu, będziemy mogli szybciej podejmować decyzję dotyczące korygowania cen, wprowadzania promocji itp.
  • Zarządzanie finansami – to wszystko sprowadza się właśnie do tego. Próg rentowności, ułatwi Ci wiele spraw finansowych. Szybciej będziesz mógł podejmować ważne decyzję, a tym samym np. skracać okres nierentownych przedsięwzięć itp.
Przeczytaj również  Jak przygotować strategię marketingową sklepu internetowego?

Jak wyznaczyć próg rentowności?

Teraz warto jest zastanowić się, jak wyznaczyć próg rentowności dla własnej firmy. Przede wszystkim, trzeba rozpocząć od szczegółowej analizy finansowej przedsiębiorstwa. W tym celu musisz przede wszystkim zwrócić uwagę na wszelkiego rodzaju koszty – stałe i zmienne. Czym one są?

  • Koszty stałe – to takie, które są w każdym miesiącu tej samej wielkości, bez względu np. na wielkość produkcji. Zalicza się do nich np. raty kredytów, pensje pracowników, opłaty za wynajem powierzchni itp.
  • Koszty zmienne – będą to przede wszystkim koszty, które wynikają z produkcji i będą większe lub mniejsze proporcjonalnie właśnie do niej. Zalicza się tutaj m.in. opłaty za media, koszty materiałów eksploatacyjnych itp.
Przeczytaj również  Zarządzanie zamówieniami w firmie

Jak wyznaczyć próg rentowności – rodzaje progów

Gdy wykonamy analizę finansową naszej firmy, możemy przystąpić do wyznaczenia progu rentowności. Warto zaznaczyć, że wyróżnia się trzy rodzaje, które są wyznaczone na podstawie tego, w jakiej formie będzie wyrażony BEP. Wyróżnia się ilościowy, wartościowy oraz procentowy.

  • Próg rentowności ilościowy – daje nam informacje tego, na jakim poziomie musimy utrzymywać produkcję, aby zyski pokryły się z kosztami. Czyli w prostszym ujęciu, jaki musimy mieć przychód, aby osiągnąć próg rentowności. W tym celu koszty stałe dzieli się przez różnicę ceny jednostkowej i kosztów zmiennych.
VD Jak wyznaczyć i obliczyć próg rentowności?
  • Próg rentowności wartościowy – ten próg rentowności wykorzystuje się w celu poznania minimalnej wartość produkcji, aby pokrywała ona jej wszystkie koszty. W tym celu musimy cenę jednostkową produktu pomnożyć przez iloraz kosztów stałych i różnicy ceny i kosztów zmiennych.
VD Jak wyznaczyć i obliczyć próg rentowności?
  • Próg rentowności procentowy – w wyniku obliczenia tego progu rentowności, otrzymamy wiedzę na temat wymaganego popytu, jaki jest niezbędny do tzw. “wyjścia na zero”. W tym celu iloraz BEPu ilościowego i maksymalną prognozowaną wartość popytu, musimy pomnożyć przez 100%.
VD Jak wyznaczyć i obliczyć próg rentowności?

Podsumowanie

Próg rentowności to bardzo ważne narzędzie, które wykorzystuje się m.in. do obliczania opłacalności naszego biznesu. W zależności od naszej sytuacji, powinniśmy obliczać różne progi rentowności, ponieważ nie zawsze ten sam będzie idealny w każdym przypadku. Dlatego dobrze jest znać wszystkie te wzory i stosować je w zależności od naszej sytuacji.


Dodaj coś od siebie i zostaw komentarz na temat "Jak wyznaczyć i obliczyć próg rentowności?"

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *