Kategorie: Pozycjonowanie / Google Ads / Marketing / Narzędzia dla firm / Content Marketing / Social Media / WordPress

VD / Definicje / Co to jest względny CTR?


Co to jest względny CTR - Definicja


Względny CTR to jedna ze statystyk, która funkcjonuje w narzędziu Google Ads i odnosi się do przekazów reklamowych w internecie. W pewnym sensie określa on konkurencyjność reklam i wyrażany jest w procentach. Najprościej mówiąc, względny CTR pozwala oszacować skuteczność przekazu reklamowego, względem jemu podobnych (konkurencyjnych). Przypomnijmy, że zwykły CTR oznacza odsetek kliknięć reklamy/strony względem liczby wszystkich wyświetleń. 

Jak działa względny CTR?

System na podstawie danych o reklamie, przedstawia informacje o tym, jak często użytkownicy będą wybierali konkretny przekaz danego reklamodawcy. Na tej podstawie można mówić, że jest to wskaźnik konkurencyjności reklamy.

Na podstawie danych jakie posiada system Google Ads, jest on w stanie oszacować z możliwie dużą dokładnością ten parametr. Warto pamiętać, że gdy względny CTR jest niski, to podwyższyć go może poprawna optymalizacja kampanii reklamowej. Lepsze określenie grupy docelowej, wybór urządzeń, na których reklama ma się wyświetlać itp.

Jak oblicza się względny CTR?

Względny CTR oblicza się na podstawie dzielenia współczynnika klikalności przez średni współczynnik klikalności całej konkurencji. Warto jednak podkreślić, że system uwzględnia tylko te reklamy, które mają takie same lub zbliżone ustawienia względem ustawionych przez Ciebie przekazów reklamowych. To właśnie ten aspekt powoduje, że względny CTR jest nazywany także wskaźnikiem konkurencyjności.