Kategorie: Pozycjonowanie / Google Ads / Marketing / Narzędzia dla firm / Content Marketing / Social Media / WordPress

VD / Definicje / Co to jest UI (User Interface)?


Co to jest UI (User Interface) - Definicja


User Interface (UI) można tłumaczyć jako interfejs użytkownika. Jest to określenie na wszelkiego rodzaju elementy w informatyce, które pozwalają na interakcję pomiędzy systemem, a użytkownikiem. W skład UI zalicza się m.in. elementy urządzeń, oprogramowania, aplikacji, stron internetowych itp. UI jest naturalną częścią UX, czyli User Experience – doświadczeń użytkownika, które odnoszą się do tej samej tematyki.

Co składa się na User Interface?

Najprościej mówiąc na UI składa się wszystko to, co użytkownik może odebrać jako komunikat od strony, aplikacji, programu, narzędzia itp. Następnie ten komunikat przetwarza na informacje, co jest częścią składową tego, jakie doświadczenia (UX) powstały na skutek kontaktu z daną rzeczą. Do UI zalicza się zatem:

  • Menu,
  • Rozkład hierarchiczny elementów,
  • Rozkład tekstu,
  • Kolorystykę,
  • Galerię,
  • Animacje.

Jak wygląda prawidłowo zaprojektowany User Interface?

Prawidłowo zaprojektowany User Interface musi przede wszystkim być prosty, intuicyjny i czytelny dla użytkownika. Wiążę się to zatem z odpowiednim poczuciem estetyki, kreatywności oraz znajomością zasad typografii, kolorów itp.

UI jest częścią UX, zatem musi kreować pozytywne doświadczenia użytkownika w kontakcie z nim. Jeśli nie będzie mógł być przez niego zrozumiały lub będzie go od siebie odpychał, nie będzie mógł spełniać swoich podstawowych założeń. To właśnie powoduje, że coraz większą wagę we wszelkiego rodzaju projektach w działalności internetowej, przykłada się właśnie do UI oraz UX.