Kategorie: Pozycjonowanie / Google Ads / Marketing / Narzędzia dla firm / Content Marketing / Social Media / WordPress

VD / Definicje / Co to jest Koszt konwersji?


Co to jest Koszt konwersji - Definicja


Koszt konwersji to najprościej mówiąc kwota, jaką musimy ponieść na rzecz kampanii reklamowych w związku z uzyskaniem pożądanej czynności wykonanej przez użytkownika. Jest to średni koszt poniesiony np. w związku z kliknięciami w reklamę w danym czasie, który przypada na jedną konwersję (pożądaną interakcję użytkownika). Obliczanie kosztu konwersji jest jedną z podstawowych metod na weryfikowania opłacalności danej kampanii reklamowej (jeśli jej celem było uzyskanie konwersji). 

Jak obliczyć koszt konwersji?

Koszt konwersji oblicza się zestawiając ze sobą łączny koszt konwersji z ich liczbą, innymi słowy – dzieli się koszt emisji reklamy przez liczbę uzyskanych konwersji. 

Koszt konwersji oblicza się na potrzeby różnych jednostek reklamowych, wliczając w to całe kampanie, ale także grupy reklam, miejsca docelowe ich wyświetleń (np. dla Wrocławia), czy też konkretnych słów kluczowych, szczególnie gdy posiadają wysokie stawki za kliknięcie itp.

Koszt konwersji w Google Ads

Z poziomu Google Ads można dodać do widoku kampanii kolumnę “koszt konwersji” oraz “wszystkie konwersje” (oraz ich koszt). W ten sposób możesz otrzymywać interesujące Cię dane o kosztach konwersji (wszystkich lub dla poszczególnych kampanii), z poziomu panelu w Google Ads. Pozwala to na stałe monitorowanie ponoszonych kosztów w związku z działaniami reklamowymi, ponieważ system zaciąga dane z pozostałych kolumn w tym samym czasie.