Kategorie: Pozycjonowanie / Google Ads / Marketing / Narzędzia dla firm / Content Marketing / Social Media / WordPress

VD / Definicje / Co to jest ISO?


Co to jest ISO - Definicja


ISO – International Organization of Standardization, jest to Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna. ISO (skrót z j. gr. isos – równy) to organizacja pozarządowa o globalnym zasięgu z siedzibą w Genewie, a jej działania opierają się na określaniu standardów dotyczących produktów, usług, systemów itp. Są one wytycznymi dla wszystkich państw, co znacząco ułatwia prowadzenie międzynarodowej działalności gospodarczej, współpracy itp.

Jakie są cele działalności ISO?

ISO ma przede wszystkim ułatwić prowadzenie wszelkiego rodzaju działalności w ujęciu globalnym. Normy ISO odnoszą się do przeróżnych aspektów i są stosowane przez firmy na całym świecie. Dzięki temu, ISO może spełniać swoje podstawowe cele, do których zalicza się m.in.:

  • Kompatybilność produktów – normy ISO pozwalają na nią pomimo wytwarzania części produktów lub ich całości w różnych miejscach świata.
  • Ułatwienie komunikacji międzynarodowej – szczególnie w przypadku prowadzenia handlu, współpracy itp. Normy ISO często ujednolicają definicje pojęć, stosowanie symboli itd.
  • Działania z zakresu ochrony zdrowia i środowiska – zarówno w przypadku pracowników, jak i ogólnego bezpieczeństwa żywności, a także minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko przez firmy.

Jakie są przykładowe normy ISO?

Chociaż celów działalności ISO jest znacznie więcej, to wymienione powyżej pozwalają wskazać to, jakie znaczenie posiada ISO w codziennym życiu. Co więcej, codziennie się z nimi spotykamy, np. formaty papieru (A4, B5 itd.) są wynikiem jednej z norm ISO. Jakie jeszcze przykłady warto przywołać z punktu widzenia prowadzenia firmy?

  • ISO 9001 – norma mówiąca o spełnieniu standardów zarządzania jakością.
  • ISO 27001 – zarządzanie bezpieczeństwem informacji.
  • ISO 14001 – zarządzanie środowiskiem.
  • ISO 45001 – standard BHP.