Kategorie: Pozycjonowanie / Google Ads / Marketing / Narzędzia dla firm / Content Marketing / Social Media / WordPress

VD / Definicje / Co to jest CPM (Cost Per Mille)?


Co to jest CPM (Cost Per Mille) - Definicja


CPM to skrót od słów Cost Per Mille i w marketingu oznacza “koszt tysiąca wyświetleń”. Jest to jeden z popularnych modeli rozliczeń kampanii w internetowych systemach reklamowych. Za pomocą CPM określa się koszt jaki ponosi reklamodawca, aby jego reklama była wyświetlona tysiąc razy. Jeśli CPM wynosi np. 20 zł, to za każde 1000 wyświetleń, reklamodawca musi zapłacić 20 zł itd.

Co wpływa na stawki CPM?

Na wysokość stawek CPM wpływa wiele bardzo różnych czynników, które mają także wpływ na inne modele rozliczeniowe kampanii reklamowych. Do najbardziej podstawowych czynników można zaliczyć:

  • Geografia – chodzi o kraj, w którym decydujemy się na naszą reklamę. W zależności od zmiennych takich jak stopień zaawansowania branży internetowej itp.
  • Urządzenia – na których wyświetlana jest reklama. CPM może być niższy w przypadku urządzeń mobilnych, ponieważ mają one do zaoferowania mniejsze ekrany.
  • Rozmiar reklamy – większe formaty reklamowe, zajmują większą przestrzeń, a zatem analogicznie jak w innych mediach, będą one droższe. Stawki CPM będą wyższe dla większych reklam, tak jak np. dłuższe spoty reklamowe w tv, są droższe od krótszych itp.

Kiedy warto stosować model CPM?

Każdy model rozliczeń kampanii reklamowych, powinien być uzależniony przede wszystkim od celów kampanii Twojej firmy. Model rozliczeniowy CPM stosuje się najczęściej w przypadku, gdy reklamodawcy zależy na wzroście rozpoznawalności marki, jej świadomości w grupie docelowej itp.